RATKAISUMODUULI: Insight-konsultointi

Mikä?

Meille insight tarkoittaa oivaltavaa, havainnoivaa, avointa ja syvällisesti tarkastelevaa tapaa tutkia asioita. Erityisosaamisalueemme on fyysisten tuotteiden ja digitaalisuuden kohtaamispaikka. Meillä on osaamista molemmilta puolilta ja se erottaa meidät muista. Sparraamme ja yhdistämme monipuoliset asiantuntijat ideoimaan ratkaisuja, joissa yhdistyvät brändi, digitaaliset palvelut ja pakkausten internet. Tarkastelussamme keskitymme löytämään ratkaisuja, jotka tuottavat arvoa ja lisäävät liikevaihtoa digitaalisten ratkaisujen avulla. 

Kuinka lisäarvo syntyy?

Kokonaisvaltainen lähestymistapamme on liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi olennaista. Kaikkia ratkaisun osia, brändiä, pakkausta tai tuotetta ja digitaalisia palveluita, tarkastellaan kokonaisuutena, ei yksittäisinä elementteinä. Meille tämä on ajattelun ydin, josta rakennamme asiakkaillemme tuoreita ja toimivia ratkaisuja. Konkreettisten ratkaisujen lisäksi kirkastamme asiakkaidemme brändiä ja terävöitämme arvolupausta, sillä uudet ratkaisut toimivat parhaiten, kun brändi on kunnossa. 

 

Meille myönnetyssä Euroopan aluekehitysrahaston hankkeessa kehitettiin PackageMedian digitaalisen painamisen ja digitaalisten palveluiden yhdistelmän etuihin perustuvan tarjooman tuotteistamista ja palvelukuvauksia kansainvälisen kasvun edellyttämiseksi.

Meille myönnetyssä Euroopan aluekehitysrahaston hankkeessa kehitettiin PackageMedian digitaalisen painamisen ja digitaalisten palveluiden yhdistelmän etuihin perustuvan tarjooman tuotteistamista ja palvelukuvauksia kansainvälisen kasvun edellyttämiseksi.